autoserviss kontrole
serviss

Valsts vides dienests (VVD), uzdevis apturēt iekārtu darbību transportlīdzekļu remonta un apkopes darbnīcā SIA „Bramaņa auto” Baldonē.

VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde pārbaudes laikā konstatēja, ka SIA „Bramaņa auto” veic saimniecisko darbību bez nepieciešamās vides atļaujas.

Lēmums par darbības apturēšanu izdots, jo turpmāka šī autoservisa darbība var radīt kaitējumu videi, kā arī traucēt apkārtējos iedzīvotājus un negatīvi ietekmēt viņu dzīves kvalitāti un veselību. Tā kā autoserviss izveidots teritorijā, kur, atbilstoši pašvaldības plānojumam par teritorijas izmantošanas mērķi, šāda darbība nav atļauta, darbības veicēji nevar saņemt vides atļauju.

Ķekavas novadā esošā auto remonta darbnīca VVD redzes lokā nonāca šī gada oktobrī, kad tika īstenota VVD kontroles kampaņa paaugstināta riska degradētajās teritorijās visā Latvijā, kuras laikā tika pārbaudīti vairāk kā 100 objekti.

VVD atgādina, ka pirms izveidot autoservisu, īpašniekam ir jāpārliecinās, ka konkrētajā teritorijā, saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem, šāda darbība ir atļauta, kā arī VVD jāsaņem nepieciešamā vides atļauja šādas piesārņojošas darbības veikšanai.

Informācija par to, kā iegūt nepieciešamo piesārņojošas darbības atļauju autoservisam, kā arī, kādas vides prasības jāievēro autoservisa īpašniekam un kāda uzskaite jāveic, pieejama digitālā vietnē - https://mansautoserviss.lv/.

Šī gada laikā kopumā VVD izdevis 13 lēmumus par iekārtu darbības apturēšanu.