Baltijas jūra mācības sadarbība
Rīgas līcī notiks starptautiskas naftas avārijas seku likvidācijas mācības

No 30. augusta līdz 1. septembrim, Rīgas līcī un tā piekrastē notiks ikgadējās Starptautiskās Baltijas jūras avāriju seku likvidācijas mācības BALEX 2023. Mācības organizē Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienestu (NBS KAD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD).

Mācību mērķis ir pārbaudīt Baltijas jūras valstu gatavību vienoti reaģēt naftas produktu un kaitīgo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā. Mācībās piedalīsies 11  militārie un  civilie  kuģi, kas aprīkoti ar naftas piesārņojuma likvidēšanai nepieciešamo aprīkojumu, no 8 Baltijas jūras valstīm – Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas, kā arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, krasta apsardzes kuģis KA-14 “Astra” un Valsts Robežsardzes patruļkuģis “Rānda”. Piesārņojuma savākšanu un seku likvidēšanas darbus piekrastē īstenos VUGD sadarbībā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi, Jūras spēku Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienību, Pasaules dabas fonda brīvprātīgajiem, veterinārārstiem un ornitologiem. Piesārņojuma novērošanā no gaisa piedalīsies Valsts Robežsardzes helikopters un NBS Gaisa spēku lidmašīna.

Mācībās par avārijas seku likvidāciju atbildīgie Baltijas jūras valstu dienesti attīstīs sadarbību un komunikāciju starp kuģiem, kas veic naftas piesārņojuma likvidāciju jūrā, pārbaudīs naftas savākšanas aprīkojuma izmantošanu piesārņojuma savākšanai krastā un brīvprātīgo iesaisti dzīvnieku glābšanā. Vienlaikus tiks pārbaudīta Latvijas dienestu gatavība un spēja vadīt liela mēroga piesārņojuma likvidācijas operāciju jūrā un krastā.

Pirmajā mācību dienā paredzētas teorētiskās mācības par kaitīgo un ķīmisko vielu noplūdi jūrā. Mācību scenārijs būs balstīts uz reālu atgadījumu, kas notika šā gada 22. februārī, kad Rīgas līcī netālu no Latvijas piekrastes  konteinerkuģī, uz kura atradās arī konteineri ar bīstamām un kaitīgām vielām, aizdegās mašīntelpa. Mācībās tiks pārbaudīta Baltijas jūras valstu atbildīgo dienestu sadarbība un Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) atbalsta sistēma.

Mācību otrajā dienā, 31. augustā, dienas pirmajā pusē notiks praktiskās mācības naftas piesārņojuma likvidācijā un seku novēršanā  Rīgas līcī un piekrastē - uz ziemeļiem no Skultes ostas. Mācību scenārijs paredz, ka iedomāts naftas tankkuģis ir uzsēdies uz sēkļa Rīgas līcī. Negadījuma rezultātā no kuģa noplūst dīzeļdegviela, mazuts un kuģa degviela, kas virzās uz krastu, daļai nonākot Latvijas piekrastē uz ziemeļiem no Skultes ostas. Ņemot vērā piesārņojuma apjomu, tiek lūgta starptautiskā palīdzība piesārņojuma savākšanai piekrastē. Palīdzības lūgumam atsaucas Igaunijas glābšanas pārvalde. Līdzās tam negadījuma seku novēršanā iesaistīsies arī VVD un Jūras spēku Patruļkuģu eskadras Jūras incidentu novēršanas vienība. Lai likvidētu piesārņojumu, mācību dalībniekiem būs jāsavāc noplūdusī viela no krasta zonas, jāatsūknē tā no krasta ūdens, kā arī iespējams jāveic vielas ierobežošana, izvietojot bonas. Naftas produktiem nonākot piekrastē, cieš arī putni, tāpēc mācību ietvaros Pasaules dabas fonda brīvprātīgie, ornitologi un veterinārārsti iesaistīsies putnu glābšanā.

Praktisko piekrastes mācību mērķis ir ne tikai pārbaudīt un attīstīt ugunsdzēsēju glābēju un citu iesaistīto dienestu sadarbību naftas piesārņojuma seku likvidēšanas darbos, bet arī pārbaudīt, cik efektīvi norisinās starptautiskās palīdzības pieprasīšana un saņemšana. Būtiski ir arī pārliecināties, kā norisinās sadarbība un veicamo uzdevumu koordinācija ar brīvprātīgajiem un speciālistiem negadījuma seku likvidēšanas darbu laikā. Vienlaikus kuģi sadarbībā ar  atbildīgajām institūcijām veiks naftas produktu savākšanu jūrā.

Starptautiskajās Baltijas jūras avāriju seku likvidācijas mācībās BALEX 2023 piedalīsies novērotāji no Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas, kā arī Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA), Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX).

Vienlaikus ar BALEX 2023 31.augustā noslēgsies arī EMSA vadītā Daudzfunkcionālā jūras operācija (MMO), kas norisinājās Baltijas jūras centrālajā un austrumu daļā kopš š.g. 1.jūnija. MMO ietvaros Latvijas, Igaunijas un Somijas Krasta apsardzes dienesti, robežsardze un zvejas kontroles iestādes ar EMSA, EFCA un FRONTEX  atbalstu veica kopīgas operācijas jūras drošības, vides aizsardzības un zvejniecības prasību ievērošanas kontrolē.

Starptautiskās naftas avāriju seku likvidācijas mācības Baltijas jūrā notiek katru gadu saskaņā ar 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju (Helsinku konvenciju), kuras ietvaros Baltijas jūras valstis sadarbojas liela mēroga avāriju seku likvidācijā un gatavības nodrošināšanā.

Plānots, ka nākamgad starptautiskās naftas seku likvidācijas mācības „Balex 2024” notiks Lietuvā.

Pasākumu daļēji līdzfinansē Latvijas vides aizsardzība fonds projekta “Starptautiskā sadarbība – labākai vides pārvaldībai un profesionālajai izaugsmei” Reģ.Nr.1-08/21/2023 ietvaros.