Valsts vides dienests izsludina pieteikšanos gada balvai vides aizsardzībā - Zaļā izcilība 2024

Valsts vides dienests (VVD) aicina pieteikties uzņēmumus un iestādes, kuriem ar savu darbību izdodas ievērot vides prasības ne vien labi, bet izcili! Jau devīto gadu konkursa ietvaros vides jomas profesionāļu komanda vērtēs uzņēmumus, kuri aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi un labākajiem pasniegs apbalvojumu kādā no 11 nominācijām.

Par pretendentu apbalvojuma saņemšanai šajā gadā uzņēmumu un iestāžu pārstāvji var pieteikties paši (nesaņemot par to papildus vērtēšanas punktus), vai tikt izvirzīti no profesionālās asociācijas (organizācijas), pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz šī gada 15. aprīlim.

Laureāti tiks apbalvoti 11 nominācijās, nosakot Zaļās izcilības enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, apstrādes rūpniecībā, ūdenssaimniecības jomā, atkritumu apsaimniekošanā, transporta un uzglabāšanas nozarē, piesārņoto vietu sanācijā un radiācijas drošībā.

Turpinot novērtēt ne vien vides aizsardzībā izcilākos uzņēmumus, bet arī tos, kuri aktīvi iesaistās vides aizsardzības jautājumu risināšanā, arī šajā gadā VVD godinās sadarbības partnerus, kas ar savu darbību snieguši būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā.

Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā. Par gada balvas saņēmējiem kļūs tie uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.

Par labākajiem vides aizsardzības prasību ievērošanā, katrs savā nozarē, 2023. gadā tika atzīti sekojoši uzņēmumi – AS "PET Baltija" atkritumu apsaimniekošanā, SIA "Cewood" apstrādes rūpniecībā, SIA "Laflora" ieguves rūpniecībā, SIA "Aizkraukles ūdens" ūdenssaimniecības jomā; SIA "Ulbroka", SIA "Adams farm" un Zemnieku saimniecība "Vaicuļevas" - lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē. Par veiksmīgu sadarbību sabiedrības izglītošanā vides aizsardzībai aktuālos jautājumos 2023. gadā tika apbalvoti SIA "Rīgas meži" un SIA "All Media Latvia".