RAS plastmasas trauki
Plastmasas trauki

2021. gada 3. jūlijā stājies spēkā  Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, ar kuru Latvijā aizliegta vairāku vienreizlietojamo plastmasu saturošu  preču turpmāku ievešana un izplatīšana, patērētājiem piedāvājot preces no videi draudzīgākiem materiāliem.

 

Noteikti būtiski ierobežojumi attiecībā uz plastmasas izstrādājumu realizāciju, proti, ar 3.jūliju ražotājam Latvijas Republikas teritorijā aizliegts laist tirgū, t.i., darīt pieejamus tirgū pirmo reizi, šādus izstrādājumus:

 1. vienreizlietojamus plastmasu saturošus izstrādājumus
 • vates kociņus;
 • galda piederumus (dakšiņas, naži, karotes, irbulīši);
 • šķīvjus;
 • salmiņus;
 • dzērienu maisāmkociņus;
 • baloniem piestiprināmus un to turēšanai domātus kociņus un šādu kociņu mehānismus, izņemot rūpnieciskiem vai citiem profesionālas lietošanas mērķiem paredzētus balonus, kas netiek izplatīti patērētājiem;
 • no putu polistirola izgatavotu pārtikas iepakojumu, tostarp pārtikas iepakojumu, ko izmanto ātrajām uzkodām vai citam ēdienam, kas gatavs tūlītējam patēriņam (ēdiena traukus ar vāku vai bez tā);
 • no putu polistirola izgatavotu dzērienu iepakojumu un tā korķīšus un vāciņus, kā arī dzērienu glāzes:
 1. izstrādājumus, kas izgatavoti no oksonoārdāmas plastmasas.

Aizliegumu laišanai tirgū nepiemēro izstrādājumiem, kas laisti tirgū līdz 2021. gada 2. jūlijam un to var dokumentāri pamatot ar preču piegādes dokumentiem vai muitas deklarācijām, kas noformētas atbilstoši muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā, ko glabā 10 gadus un uzrāda kompetentajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

Ražotāju paplašinātā atbildības sistēma

Ar likumu ir papildināts plastmasas izstrādājumu klāsts, kuriem jāpiemēro ražotāja paplašinātā atbildības sistēma (RAS):

Arī jauno RAS uzraudzība būs VVD kompetencē. Tomēr vēl ir jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks kārtību, kā RAS darbība ir jāorganizē un kā RAS būs jānodrošina sadarbība ar VVD.

Jau šobrīd ražotāji neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, kā arī neatkarīgi no distances līguma atbilstoši normatīvajiem aktiem par distances līgumu piemēro RAS šādiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem:

 • pārtikas iepakojumam, tostarp pārtikas iepakojumam, ko izmanto ātrajām uzkodām vai citam ēdienam, kas gatavs tūlītējam patēriņam (ēdiena trauki ar vāciņu vai bez tā), ja ēdiens:

          - paredzēts tūlītējam patēriņam uz vietas vai līdzņemšanai,

          - parasti tiek patērēts no iepakojuma trauka,

          - gatavs patērēšanai bez turpmākas sagatavošanas (cepšanas, vārīšanas, sildīšanas u. tml.)

 • paciņām un iesaiņojumam no elastīga materiāla, kas paredzēts pārtikas tūlītējam patēriņam no šāda iesaiņojuma bez turpmākas sagatavošanas;
 • dzērienu iepakojumam ar ietilpību līdz trim litriem, piemēram, plastmasu saturošam vai kompozīta iepakojumam, tā korķīšiem un vāciņiem, izņemot dzērienu iepakojumu no stikla vai metāla, kam ir no plastmasas izgatavoti korķīši un vāciņi;
 • dzērienu glāzēm un to vāciņiem;
 • vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kas atbilst Iepakojuma likumā noteiktajai definīcijai.

Latvijā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas jomā šobrīd darbojas piecas RAS. Informācija par plastmasas materiālu un preču realizāciju apjomu 2020. gadā RAS ietvaros pieejama VVD mājaslapā šeit.

Papildus infomācija

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (SUP direktīva) lai novērstu un samazinātu plastmasu saturošu izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, cilvēka veselību, kā arī veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot arī iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Detalizēta informācija par Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumu un tajā iekļauto normu skaidrojumi pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.