gada balva Zaļā izcilība
statīvs ar Zaļās izcilības balvām

Atzīmējot Pasaules vides dienu, 2021. gada 4. jūnija, Valsts vides dienests (VVD)  svinīgā ceremonijā godināja izcilākos uzņēmumus Latvijā un sadarbības partneri, pasniedzot gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”.

Gada balvu “Zaļā izcilība 2021” šodien saņēma sadarbības partneris – Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializēto prokuratūru un 7 uzņēmumi no visas Latvijas. Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” laureāti:

  • SIA “Fortum Jelgava” – nominācijā “Zaļā izcilības balva enerģētikā” ;
  • Rēzeknes SEZ SIA "VEREMS" – nominācijā “Zaļā izcilības balva lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē”;
  • SIA “TALCE” – nominācijā “Zaļā izcilības balva ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;
  • AS “Cēsu alus” – nominācijā “Zaļā izcilības balva pārtikas rūpniecībā” – AS “Cēsu alus”;
  • SIA “Bolderāja Serviss” – nominācijā “Zaļā izcilības balva apstrādes rūpniecībā”;
  • Ventspils pašvaldības SIA “ŪDEKA” – nominācijā “Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”;
  • SIA “SCHWENK Latvija” – nominācijā “Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā”;
  • Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializētā prokuratūra – nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību”.

Savukārt, veicināšanas balvu nominācijā “Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā” saņēma SIA “Getliņi EKO”.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsver: “Katrs gada balvas “Zaļā izcilība 2021” laureāts zina – grūtākais darbs, lai izpildītu vides aizsardzības prasības, ar piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanu nevis beidzas, bet tikai sākas.  Lai tiktu saglabāta vides kvalitāte, Valsts vides dienesta kā kontrolējošās institūcijas darbs ir svarīgs, tomēr būtiskākā loma ir tieši uzņēmumiem, kas ilgtspēju un atbildīgu attieksmi pret vidi izmanto ne tikai kā mārketinga saukli, bet patiesi izprot un ievēro vides prasības, ievieš pasākumus, lai samazinātu savas piesārņojošās darbības ietekmi uz vidi, nenogurstoši iegulda resursus, lai veicinātu darbinieku un klientu vides apziņu. Patiess gandarījums, ka spēju būt izciliem vides aizsardzībā parādījuši un balvu saņēma uzņēmumi no dažādiem Latvijas reģioniem!”

“Īpašs paldies vienam no mūsu izcilākajiem sadarbības partneriem – Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializētajai prokuratūrai! Pateicoties tās prokuroru izpratnei, vēlmei iedziļināties un  neatlaidīgai uzraudzībai, vides noziegumu izmeklēšana noziedzniekus aizved līdz apsūdzēto solam. Katrs noziegums pret vidi ir kā brutāla laupīšana – sabiedrībai tiek nolaupīta iespēja dzīvot tīrā un veselīgā vidē. Daudznozaru specializētās prokuratūras ieguldījums cīņā ar noziedzīgu nodarījumu pret vidi sekmē gan vides pārkāpumu novēršanu, gan tiesas prakses veidošanu Latvijā, gan sabiedrības audzināšanu vides aizsardzības jautājumos,” atzīmē Elita Baklāne-Ansberga.

Jau kopš 1972. gada ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. ANO iedibināja šo tradīciju, lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā. Savukārt VVD kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, ko pasniedz uzņēmējiem – piesārņojošo darbību veicējiem par izcilu sniegumu vides jomā. Šogad balva tika pasniegta sesto reizi. VVD 2021. gadā ieviesa jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” pretendentu izvirzīšanā un vērtēšanā, kā arī pirmo reizi balva tika pasniegta izcilākajam sadarbības partnerim. Atbilstoši gada balvas nolikumam, uzņēmumi sevi nevarēja izvirzīt balvas saņemšanai, to darīt bija aicinātas profesionālās asociācijas (organizācijas), pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes iestādes.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” svinīgo apbalvošanas pasākumu iespējams noskatīties un detalizētāk iepazīt visus laureātus VVD Facebook kontā https://www.facebook.com/videsdienests/videos/113691527477922 .