autoserviss kontrole
Foto no nelikumīga autoservisa

Valsts vides dienests (VVD) apturējis trīs nelikumīgu autoservisu – divu autoservisu Rīgā un viena autoservisa Babītes novadā darbību. Visi autoservisi darbojās bez nepieciešamās vides atļaujas, kā arī divi autoservisi bija izveidoti teritorijās, kur saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem, šādas darbības veikšana nav atļauta. VVD aicina iedzīvotājus un citus komersantus neizmantot šo autoservisu pakalpojumu, kā arī ziņot VVD, zvanot uz diennakts tālruni 26338800, ja tiek novērots, ka šie autoservisi turpina sniegt pakalpojumus.

Pārbaudot no iedzīvotājiem saņemto informāciju, VVD konstatēja, ka kādā īpašumā Babītes novada Vikuļos Dienvidvēju ielā 1 tiek veikta automašīnu apkope un remonts, bez nepieciešamās vides atļaujas. Papildus teritorija, kur tiek veikta šī darbība, noteikta savrupmāju apbūves teritorija, kur šādu darbību veikt nav atļauts.

Tāpat VVD apturējis arī nelikumīgi izveidota SIA “VILSEKO” autoservisa darbību Rīgā Aglonas ielā 59. Šo uzņēmumu VVD jau iepriekš bija informējis par to, ka šādu darbību konkrētajā teritorijā aizliegts veikt, jo šī teritorija ir noteikta kā dzīvojamās apbūves teritorija. Tomēr atkārtotas pārbaudes laikā vides inspektori konstatēja, ka uzņēmums turpina nelikumīgo darbību.

Abos gadījumos lēmumi par darbības apturēšanu pieņemti, jo turpmāka šo autoservisu darbība var radīt kaitējumu videi, kā arī traucēt apkārtējos iedzīvotājus un negatīvi ietekmēt viņu dzīves kvalitāti un veselību. Papildus jānorāda, ka tā kā šie autoservisi izveidoti teritorijās, kur, atbilstoši pašvaldības redzējumam par teritorijas izmantošanas mērķi, šāda darbība nav atļauta, darbības veicēji nevar saņemt vides atļauju.

Savukārt, Rīgā Krustabaznīcas ielā 9A VVD apturējis nolietotu automašīnu izjaukšanas un autoremonta darbnīcas darbību. Iepriekš, veicot pārbaudi šajā teritorijā, tika konstatēts, ka tajā atrodas nolietotas automašīnas, kā arī automašīnu remontā/izjaukšanas procesā radušies atkritumi – nolietotas riepas, automašīnu vraki u.c., bet iekštelpās tiek veikts autoremonts. VVD informēja zemes īpašnieku par konstatētajām neatbilstībām. Tā kā uzņēmums nebija vērsies VVD ar iesniegumu nepieciešamās vides atļaujas saņemšanai, kā arī uzraudzības pārbaudes laikā vides inspektori konstatēja, ka objektā turpinās automašīnu izjaukšana/remonts un būvei pieguļošajā teritorijā atrodas šīs darbības rezultātā radušies atkritumi, pieņemts lēmums par darbības apturēšanu. Īpašniekam uzdots, apturot savu piesārņojošo darbību, ievērot vides aizsardzības prasības, nodot atkritumus atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam, neradot vides piesārņojuma vai piegružojuma draudus.

VVD ir brīdinājis zemes īpašniekus, ja autoservisu darbība netiks pārtraukta, VVD kā izpildiestāde uzsāks izpildi piespiedu kārtā. Par piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda, kuras naudas apmērs ir no 50 līdz 10 000 EUR un kuras konkrētu apmēru noteiks VVD izpildrīkojumā par piespiedu naudu. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, līdz adresāts pārtrauc attiecīgo darbību.

VVD atgādina, ka pirms izveidot autoservisu, īpašniekam ir jāpārliecinās, ka konkrētajā teritorijā saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem šāda darbība ir atļauta, kā arī VVD jāsaņem nepieciešamā vides atļauja šādas piesārņojošas darbības veikšanai.

Informācija par to, kā iegūt nepieciešamo piesārņojošas darbības atļauju autoservisam, kā arī kādas vides prasības jāievēro autoservisa īpašniekam un kāda uzskaite jāveic pieejama vienkopus digitālā vietnē https://mansautoserviss.lv/