NAI pārkāpumi piesārņojums problēmNAI
VVD preses konference

Valsts vides dienests (VVD) atklājis vairākus gadījumus, kad uzņēmumi Latvijā savu konkurētspēju ceļ uz vides rēķina – ietaupot uz vidē novadīto ražotnes radīto neattīrīto notekūdeņu attīrīšanu, kā arī nemaksājot Dabas resursu nodokli par vidē emitēto notekūdeņu apjomu.

Par šogad atklātajiem būtiskākajiem pārkāpumiem notekūdeņu apsaimniekošanā VVD informēja preses konferencē, kas notika 2021. gada 18. augustā.

VVD, pārbaudot iedzīvotāju sniegto informāciju par piesārņojumu Rīgā, Bieķengrāvī, šovasar konstatējis noziedzīga nodarījuma pazīmes AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” darbībā. Uzņēmums  ilgstoši novadīja savus neattīrītos piena produktu ražošanas notekūdeņus (bez to iepriekšējas attīrīšanas) Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā. Šim mērķim izmantots speciāli izveidots nelegāls pieslēgums lietus kanalizācijas sistēmai.

No AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS” teritorijas Rīgas pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā novadītie notekūdeņi izplūda Bieķengrāvī, kas ir Daugavas atteka, un tiešā veida ar to ir savienota un veic ūdens apmaiņu. Lai arī pārbaudē iegūti viennozīmīgi pierādījumi notekūdeņu noplūdei no šī uzņēmuma un veikto analīžu rezultāti liecina par būtiskiem piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumiem, kas novadīti vidē, uzņēmums savu vainu neatzīst. VVD iesniedzis iesniegumu tiesībsargājošās iestādēs par kriminālprocesa uzsākšanu.

Savukārt, jau drīzumā VVD pieņems lēmumu par SIA “Ceplīši A.S” lopkautuves darbības apturēšanu Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā. Uzņēmums ilgstoši piesārņoja vidi ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem, kas saturēja lielu dzīvnieku asiņu piejaukumu un kas tika novadīti Aģes upē, izraisot negatīvas izmaiņas. VVD jau vairākkārt administratīvi sodījis šo uzņēmumu, kā arī šogad piemērojis piespiedu izpildi – piespiedu naudu 2500 EUR apmērā, bet 2021. gada jūlijā izdots brīdinājums par iekārtas darbības apturēšanu. Tā kā uzņēmums VVD uzdotajā termiņā nav veicis nepieciešamās rīcības, lai konstatētos pārkāpumus novērstu, SIA “Ceplīši A.S” lopkautuves darbība tiks apturēta.

Līdzīga tendence, kad uzņēmums ilgstoši novada vidē neattīrītus notekūdeņus un mēģina samazināt savas izmaksas uz vides rēķina, konstatēta arī  PKS “Straupe”, kas atrodas Cēsu novadā, darbībā. Uzņēmuma darbībai jau vairākus gadus bija pievērsta VVD pastiprināta uzmanība (PKS “Straupe” NAI iekļautas VVD problemātisko NAI sarakstā). Tas ilgstoši nespēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesu un regulāri Braslas upē novada neattīrītus piena produktu ražošanas notekūdeņi. Lai arī šobrīd veikta Straupes NAI modernizācija, kuru VVD saskaņoja 2016. gadā, tomēr NAI netiek ievērots tehnoloģiskais process. VVD secinājis, ka, ja atbilstoši tehnoloģiskajam procesam tiek nodrošināta NAI darbība, tad ir iespējams nodrošināt normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Tomēr, ja uzņēmums neveiks VVD uzdotās rīcības un nesāks atbilstoši tehnoloģiskajam procesam NAI izmantošanu, VVD lems par uzņēmuma darbības apturēšanu.

Šobrīd Latvijā 30 NAI ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, piesārņojot apkārtējo vidi ar daļēji attīrītiem vai neattīrītiem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem. Analizējot problemātiskās NAI, konstatēts, ka 23% no tām apsaimnieko ražošanas notekūdeņus, vēl 23% ražošanas uzņēmumu notekūdeņi tiek attīrīti sadzīves NAI, bet tā kā to jauda ir nepietiekama ražošanas notekūdeņu efektīvai apsaimniekošanai, tie bieži tiek novadīti vidē.

Preses konferencē, VVD atzina, ka bieži problēmsituācijas NAI izraisa pārtikas ražošanas uzņēmumu darbībā radīto notekūdeņu nepietiekoša attīrīšana. Augusta sākumā VVD konstatēja pārkāpumus SIA “ĶEIZARSILS” (Ezerkauliņi), kas atrodas Salaspils novadā, darbībā. Uzņēmuma darbības rezultātā vidē novadīti neattīrīti ražošanas notekūdeņi, kas radušies dārzeņu mazgāšanas procesā, radot risku, ka var tikt piesārņota Mazā Juglas upe.