pārrobežu atkritumu sūtījumi
atkritumi

Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde (VVD), septembrī un oktobrī veicot pārbaudes vairākos nekustamos īpašumos Augšdaugavas un Preiļu novados, konstatēja prettiesisku liela daudzuma mēbeļu ražošanas atkritumu ievešanu Latvijā no Lietuvas. VVD nosūtījis pieprasījumu Lietuvas kompetentajai iestādei organizēt šo atkritumu atgriešanu uz to izcelsmes valsti – Lietuvu.

Kopumā Latvijā, neievērojot šādu atkritumu pārvadājumiem un uzglabāšanai izvirzītās prasības, ievestas vairāk kā 4200 tonnas mēbeļu ražošanas atkritumi – kokskaidu plātņu atlikumi, saplākšņu atlikumi, koksnes atgriezumi. Atkritumi Latvijā ievesti, pārkāpjot starptautiski noteikto kārtību (Bāzeles Konvenciju par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem, 2006.gada 14.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem”). Savukārt nekustamie īpašumi (NĪ), kuros tie konstatēti, nav paredzēti šo atkritumu apsaimniekošanai, jo tie nav atbilstoši aprīkoti un nav saņemtas nepieciešamās vides atļaujas. 

VVD, veicot pārkāpumu apstākļu noskaidrošanu, konstatējis, ka atkritumi nelikumīgi ievesti un uzglabāti četros dažādos NĪ – divos NĪ Višķu pagastā (Augšdaugavas novadā) un divos NĪ Rušonas pagastā (Preiļu novadā).

VVD rīcībā esošā informācija liecina, ka atkritumi Latvijā visdrīzāk nelikumīgi ievesti no Lietuvas uzņēmuma UAB “Skroblų alėja”, kas reģistrēts Kauņā. Savukārt, nelikumīgos atkritumu sūtījumos un neatbilstošā atkritumu apsaimniekošanā iespējams iesaistīts Igaunijā reģistrēts uzņēmums OU “PUDŽI” un Lietuvā reģistrēts uzņēmums UAB “Nikleda”. VVD sākotnējā analīze liecina, ka abu šo uzņēmumu valdes loceklis ir viena un tā pati Latvijas fiziska persona, bet NĪ, kur Latvijā nelikumīgi ievestie atkritumi uzglabāti, saistīti ar iepriekš minētās personas ģimeni.

VVD par konstatētajiem pārkāpumiem uzsācis 8 administratīvo pārkāpumu procesus par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un atkritumu pārrobežu pārvadājumiem noteikto prasību pārkāpšanu, kā arī darbību bez nepieciešamās vides atļaujas. VVD turpina darbu, lai noskaidrotu visas par šo pārkāpumu izdarīšanu atbildīgās personas.

Tā kā, veicot administratīvā pārkāpumu procesa lietas materiālu izvērtēšanu, VVD ieskatā, iespējams, saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes, VVD nosūtīja lietas materiālus izvērtēšanai Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei. Papildus par konstatēto VVD informējis arī Valsts ieņēmumu dienestu, VUGD un Valsts Darba inspekciju.