gada balva Zaļā izcilība
Logo Zaļā izcilība

Kopš 2015. gada Valsts vides dienests apbalvojis vairāk kā 70 uzņēmumus un pašvaldības, kas visaugstākajā līmenī ievērojuši vides prasības, un pēc savas iniciatīvas izlēmīgi rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi un ar skatu nākotnē, Valsts vides dienests ieviesis jaunu pieeju gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība” pretendentu izvirzīšanā, vērtēšanā, kā arī jaunas nominācijas.

2021. gadā Zaļā izcilības balva tiks pasniegta izcilākajiem uzņēmumiem 11 nominācijās:

 • “Zaļā izcilība enerģētikā”;
 • “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē”;
 • “Zaļā izcilība ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;
 • “Zaļā izcilība ķīmiskajā rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība pārtikas rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība apstrādes rūpniecībā”;
 • “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā”;
 • “Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā”;
 • “Zaļā izcilības balva autotransporta remontdarbnīcām”;
 • “Zaļā izcilības balva uzņēmumiem, kas veic komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu”;
 • “Zaļā izcilība radiācijas drošībā”.

Šajās nominācijās aicinām izvirzīt pretendentus – uzņēmumus, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili!  Pretendentus, kas aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, savā darbībā ievieš tīrākas ražošanas pasākumus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, ievieš pasākumus savas darbības radīto atkritumu samazināšanai, izmanto bezatkritumu tehnoloģijas ražošanā un pārstrādē, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā. Aicinām izvirzīt uzņēmumus, kam vārds “digitāli” nav svešvārds, bet gan ikdienas nepieciešamība saziņā ar VVD.

Pretendentus aicinātas izvirzīt nozares asociācija (organizācijas), pašvaldības, Vides konsultatīvā padome, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija.

 • Izveidota jauna nominācija “Zaļā izcilības balva par sadarbību” sadarbības partneriem – pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm par izcilu sadarbību.

Šajā nominācijā pretendentus aicinātas izvirzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kā arī citas valsts pārvaldes iestādes.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” nolikumu, pieteikuma veidlapas un informācija par vērtēšanas kritērijiem meklē VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/gada-balva-vides-aizsardziba-zala-izciliba.