Baltijas jūra nafta piesārņojums
Foto Būtiņģes naftas termināla piesārņojums Baltijas jūrā 28.12.2020. ar tekstu

Valsts vides dienests (VVD) veicis sākotnējos aprēķinus par videi nodarītā kaitējuma apmēru, kas radīts pēc naftas noplūdes no Būtiņģes naftas termināla 2020. gada 28. decembrī. Sākotnēji aprēķināts, ka Latvijas videi nodarītā kaitējuma summa ir ~58 tūkstoši eiro. Papildus Latvijas valstij radīti zaudējumi naftas noplūdes piesārņojuma dēļ gandrīz 2000 eiro apmērā, kas saistīti ar operatīvo dienestu īstenotajiem pasākumiem, reaģējot uz noplūdi no Būtiņģes naftas termināla.

Videi nodarītā kaitējuma apmērs un Latvijas valstij radīto zaudējumu apmērs vēl varētu tikt precizēts, jo šobrīd Baltijas jūrā turpinās no Būtiņģes naftas termināla pazudušā cauruļvada posma meklēšana.

VVD 2021. gada 4. janvārī oficiāli pieprasīja informāciju Lietuvas Vides ministrijai par noplūdušās naftas daudzumu un citiem ar negadījumu saistītiem apstākļiem. Atbilde no Lietuvas puses vēl nav saņemta.

Pēc VVD aprēķiniem, kas balstīti uz Latvijas NBS Jūras spēku Krasta apsardzes patruļkuģu ievāktajiem datiem par naftas plankuma laukumu un krāsu, un no gaisa uzņemtajiem attēliem, 2020. gada 28. decembrī no Būtiņģes naftas termināla noplūdusi 0,51 tonna naftas. Videi nodarīto zaudējumu apmērs ~58 tūkstoši eiro aprēķināts par LV ūdeņos konstatēto noplūdušās naftas apjomu.

Savukārt Latvijas valstij radīto zaudējumu apmērs aprēķināts, balstoties uz izmaksām, kas Latvijas valstij radās, reaģējot uz šo naftas noplūdi, un iekļauj piesārņojuma konstatēšanas un monitoringa izmaksas (t.sk. paraugu ņemšanas un laboratorijas analīžu veikšanas izmaksas), kā arī izmaksas, kas radušās operatīvajiem dienestiem, piedaloties Būtiņģes naftas termināļa cauruļvada meklēšanā Latvijas teritoriālajos ūdeņos.