NAI notekūdeņi vides piesārņojums
VVD konstatē notekūdeņu dūņu noplūdi no Talsu NAI

Nedēļas nogalē, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamu Dzelzupes piesārņojumu, Valsts vides dienests (VVD) konstatēja notekūdeņu dūņu noplūdi no Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Konstatēts, ka SIA "TALSU ŪDENS" iekārtās atrodas dūņas, kas pa tekni nonāk upē. VVD veicis notekūdeņu paraugu noņemšanu, pēc testēšanas rezultātu saņemšanas tiks vērtēta vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte un tā radītais piesārņojums. Par konstatēto faktu uzsākts administratīvais pārkāpuma process. SIA "TALSU ŪDENS" pašreiz meklē problēmas cēloņus un risinājumus ar mērķi turpmāk nepieļaut šāda veida situācijas.

Izsakām pateicību iedzīvotājiem par aktīvu iesaisti vides problēmjautājumu risināšanā. Arī turpmāk aicinām ziņot, ja radušās aizdomas par vides piesārņojumu, zvanot uz VVD Operatīvā koordinācijas centra tālruni + 371 26338800 vai izmantojot mobilo aplikāciju VIDES SOS.