Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kārtība, kādā atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz VVD reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana.
  Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz iesniegumu Valsts vides dienestā.

  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

  Atkritumu tirgotājs un starpnieks iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Valsts vides dienests izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav sniegta visa informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, kā arī norāda papildus sniedzamo informāciju.
  Valsts vides dienests 10 darbdienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas informē iesniedzēju par:
  - termiņu kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;
  - lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;
  - tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

 3. Pakalpojuma saņemšana.
  Valsts vides dienests mēneša laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku.

  Par lēmumu VVD paziņo atbilstoši pieprasīšanas izvēlei e-pastā, klātienē vai pa pastu.

  Atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrs pieejams VVD tīmeklā vietnē.

Saņemt pakalpojumu