Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Derīgo izrakteņu ieguves limitu noteikšana nepieciešama, lai racionāli izmantotu Latvijas zemes dzīles

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

    Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai" 6.un 7.punktu.

    Pakalpojums ir bezmaksas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Derīgo izrakteņu ieguves limiti tiek sagatavoti elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.