Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dabas resursu nodokļa maksātājs var saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 7., 8. vai 9. panta nosacījumiem, ja izveido noteikto nodokļa objektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un par tās īstenošanu slēdz līgumu ar Valsts vides dienestu, vai noslēdz līgumu ar personu (apsaimniekotāju), kura ir izveidojusi šādu sistēmu. Lai noslēgtu iepriekš minēto līgumu, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz Valsts vides dienestam noteikto nodokļa objektu apsaimniekošanas plānu (pirmreizēji uz vienu gadu, atkāroti – uz trīs gadiem) un Dabas resursu nodokļa likumā noteikto finanšu nodrošinājumu. Valsts vides dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgām precēm (t.sk. elektriskām un elektroniskām iekārtām) un transportlīdzekļiem, nodokļa maksātājs izveido noteikto dabas resursu nodokļa objektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, par kuras īstenošanu slēdz līgumu ar Valsts vides dienestu, vai slēdz līgumu ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto apsaimniekotāju, kuram ir noslēgts līgums ar Valsts vides dienestu, par dalību noteiktajā dabas resursu nodokļa objektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Lai noslēgtu līgumu ar Valsts vides dienestu par noteiktu dabas resursu nodokļa objektu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz iesniegumu ražotāju atbildības sistēmas izveidei elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu.

    Pakalpojums ir bezmaksas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Valsts vides dienests izvērtē nodokļa maksātāja, kas pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, vai apsaimniekotāja atbilstību Dabas resursu nodokļa likuma 7., 8., un 9.panta pirmās daļas nosacījumiem, MK noteikumu Nr.480, MK noteikumu Nr.64 vai MK noteikumu Nr.361 prasībām, kā arī citām normatīvo aktu par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas prasībām un pieņem lēmumu par līguma noslēgšanu un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanu.

Saņemt pakalpojumu