Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
60
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ūdens resursu lietošanas atļauja nepieciešama darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes un pazemes ūdeņu līmeņa , kvalitātes vai režīma maiņu, lai nodrošinātu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību un saprātīgu izmantošanu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu iesniedz Valsts vides dienesta e-pakalpojumu portālā, izvēloties attiecīgo iesnieguma veidu. E-pakalpojumu portālā var elektroniski iesniegt iesniegumu jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā.

  Citi iesnieguma iesniegšanās kanāli: e-pasta adrese pasts@vvd.gov.lv un pasts.

  Valsts vides dienestā jāiesniedz iesniegums (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 736 1.pielikumu). Pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma operatoram jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.

  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu ir 78,26 euro.

  E-pakalpojumā valsts nodevas apmaksu var veikt tiešsaistes režīmā, izvēloties maksājuma veidu "Maksāt uzreiz, izmantojot maksājumu moduli".

  Ja maksājums veikts ar pārskaitījumu internetbankā pirms iesnieguma iesniegšanas, lūdzam norādīt datus par veikto nodevas maksājumu, izvēloties maksājuma veidu "Samaksāts ar pārskaitījumu uz rekvizītiem". Veicot nodevas samaksu ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt iesnieguma numuru. Informācija par valsts nodevu kontiem: https://www.vvd.gov.lv/lv/informacija-par-valsts-nodevu-un-un-naudas-so…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atļaujas tiek sagatavotas elektroniskā formā, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  Atļauju reģistrs pieejams Valsts vides dienesta reģistru vietnē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Ūdens resursu atļauja0.00 EUR

Saņemt pakalpojumu