Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Zvejas tīklu tirgotāju reģistrācija ir viens no veidiem, kā samazināt nelegālu zvejniecību un zivju resursu nelikumīgu ieguvi. Zvejas rīku ražotāji un pārdevēji tiek reģistrēti, lai tādā veidā ierobežotu pārdevēju un pircēju loku un pieejamo pārdošanas vietu skaitu. Zvejas rīkus pārdod tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētiem zvejniekiem, kuri var uzrādīt zvejas licenci, tādejādi samazinot zvejai sagatavotu tīklu iegādi un neprovocējot nelikumīgas zvejas veikšanu, kā arī samazinot motivāciju zvejas tīklu nelegālai ievešanai Latvijas Republikā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt, izmantojot e-pastu un e-adresi (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot iesniegumu pa pastu.

  Jāiesniedz iesniegums zvejas tīklu tirdzniecības vietas reģistrācijai. Iesniegumā jānorāda veids, kādā vēlas saņemt apliecību.

  Valsts vides dienests izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atļaujas neizsniegšanu 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

  Informācija par reģistrēto tirdzniecības vietu 5 dienu laikā tiek ievietota Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Reģistrācijas apliecību/informāciju par reģistrāciju un iekļaušanu zvejas tīklu izgatavotāju sarakstā klients saņem papīra formā (klatienē vai pa pastu) vai elektroniska dokumenta formā (e-pasts vai e-adrese)

  Reģistrēto tīklu tirdzniecības vietu saraksts ir pieejams: https://www.vvd.gov.lv/lv/zvejas-tiklu-tirdznieciba-un-izgatavosana

Saņemt pakalpojumu