Statuss:
Noslēdzies
Latvijas vides aizsardzības fonda logo

LVAF reģ. Nr. 1-08/33/2020

Īstenotājs biedrība “Usmas krasts”

Projekta mērķis ir apmācīt sabiedriskos vides inspektorus par jauno administratīvās atbildības regulējumu un sabiedrisko inspektoru tiesībām un pienākumiem tajā, pilnveidot un attīstīt sabiedrisko vides inspektoru profesionālās zināšanas un prasmes zvejas kontrolē, kā arī uzlabot sadarbību ar VVD inspektoriem.

Projekta uzdevumi

  1. Veikt sabiedrisko vides inspektoru apmācību (lekcija, uzdevumi, paštests) par administratīvās atbildības regulējumu (stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā) un sabiedrisko vides inspektoru tiesībām un pienākumiem tajā.
  2. Veikt sabiedrisko vides inspektoru apmācību (lekcija, uzdevumi, paštests) par grozījumiem Zvejniecības likumā, makšķerēšanas un zvejas noteikumos, un noteikumu ievērošanas kontroli.
  3. Organizēt praktiskās mācības uz ūdens ar zvejas kontroles aprīkojuma (laivas, eholotes, rāciju, drona, meža kameru, termokameru, naktsredzamības iekārtu u.c.) izmantošanu.
  4. Informēt sabiedrisko vides inspektoru kandidātus par sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanu, atestāciju, darbības pārskatiem un sadarbību ar valsts inspektoriem.
  5. Apspriest un vienoties par turpmāko sadarbību, kopīgiem pasākumiem.

 

Sasniedzamie rezultāti

  1. Apmācīti vismaz 70% (~45 personas) sabiedrisko vides inspektoru par zvejas kontroles teorētisko bāzi un tehniskā aprīkojuma izmantošanu.
  2. Informēti sabiedriskā vides inspektora statusa kandidāti.
  3. Plāna uzmetums turpmākai sadarbībai starp valsts inspektoriem un sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Īstenošanas laiks līdz 2020. gada 1. augustam.

Informācija par projekta rezultātiem ŠEIT.