23.04.2020 monitoringa stacija tika uzstādīta Rēzeknē (Rūpnīcas ielā 11)

Tiešsaistē pieejami šādi reālā laika dati: PM10 un PM2.5 koncentrācijas 1 diennakts vidējie rādītāji (sk.grafiku) un stundas dati (sk.tabulu)*

*Informācija par gaisa kvalitātes normatīviem PM10 un PM 2.5 daļiņām ir pieejama šeit:

Putekļu monitorings