Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 7, lai veidotu vienotu vienotu izpratni iesnieguma aizpildīšanai, lai saņemtu licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (apstiprinātas 15.03.2019.). Vadlīnijās norādīti minimālie kritēriji un tipiskākās situācijas, kas rodas iesnieguma aizpildīšanā!