Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 9, lai veidotu vienotas prasības pacientu izrakstīšanai no ārstniecības iestādes pēc terapeitiskām vai diagnostiskām manipulācijām kodolmedicīnā (apstiprinātas 16.12.2020.).