Atkritumi Finanšu nodrošinājums kontrole

Valsts vides dienests (VVD) atgādina – reģistrētiem atkritumu tirgotājiem vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem šodien, 31.03.2021., ir pēdējā diena finanšu nodrošinājuma iesniegšanai VVD*.

Finanšu nodrošinājuma neiesniegšanas gadījumā reģistrētā darbība tiks apturēta ar 01.04.2021., līdz finanšu nodrošinājuma iesniegšanai. Vēršam uzmanību, ka darbību bez spēkā esoša finanšu nodrošinājuma veikt nevar.

Atkritumu tirgotāji vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieki savas reģistrācijas statusam var sekot līdzi VVD publisko datu reģistru vietnē http://registri.vvd.gov.lv/.

Papildus atgādinām, ka atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša divdesmitajam datumam VVD iesniedz pārskatu par noslēgtajiem līgumiem un veiktajiem darījumiem par iepriekšējo ceturksni**. Līdz ar to, līdz 20.04.2021 ir jāiesniedz pārskats par 2021.gada pirmajā ceturksnī veiktajiem darījumiem un noslēgtajiem līgumiem (arī, ja darījumi nav veikti un līgumi nav noslēgti).

* saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 47. punktu un Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr. 134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 11.punktu

**saskaņā ar Ministru kabineta 13.11.2011 noteikumu Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” 37.15 punktu

Plašāka informācija par izmaiņām kārtībā, kādā atkritumu apsaimniekošanas darbības veicējiem jāiesniedz VVD finanšu nodrošinājumu pieejama šeit:

Spēkā jauna kārtībā, kādā atkritumu apsaimniekošanas darbības veicējiem jāiesniedz Valsts vides dienestā finanšu nodrošinājumu