Statuss:
Īstenošanā

Valsts vides dienests (VVD) kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā vadošo partneri, un ar 20 citiem nozares sadarbības partneriem, 2022. gadā ir uzsācis Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansēto integrēto projektu "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP). 

LIFE Waste To Resources IP galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

 Projekta ietvaros VVD ir uzsācis darbu pie galveno aktivitāšu īstenošanas:

  • Ziņojums par iepakojuma plūsmu Latvijā un pasākumu plāns datu digitalizācijai; 
  • Ziņojums par ražotāju atbildības sistēmās iekļauto objektu plūsmu Latvijā  un rīcības plāns datu digitalizācijai; 
  • Atkritumu šķirošanas tīmekļvietnes www.skiroviegli.lv funkcionalitātes pilnveidošanas priekšlikums un izstrāde, uzlabojot informācijas pieejamību par šķiroto atkritumu nodošanas iespējām visā Latvijas teritorijā.  

Ziņojumu rezultātā tiks izstrādāts moderns IT risinājums iepakojuma un citu RAS objektu  pārvaldībai. 

Sadarbībā ar citiem projekta partneriem VVD piedalīsies papildus 11 projekta aktivitātēs.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Plašāka informācija par projektu LIFE Waste To Resources IP tīmekļvietnē: https://wastetoresources.varam.gov.lv/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082365187139

Instagram: https://www.instagram.com/wastetoresources/

Twitter: https://twitter.com/waste_resources

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/waste-to-resources-316280240/

Projekta brošūra: ej.uz/varam-kas-ir-life-waste-to-resources-ip-brosura