Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 1, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”  veidotu vienotu pieeju attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinuma sagatavošanai (apstiprinātas 05.10.2016.)