Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 2, lai veidotu vienotu izpratni jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanā, kā arī nodrošinātu iespēju iegūt pilnīgu statistiku par Latvijā lietotajiem jonizējošā starojuma avotiem (t.sk. iekārtu komplektāciju). Vadlīnijas 20.10.2016. (versija 1) tika izstrādātas, lai nodrošinātu informācijas par jonizējošā starojuma avotiem korektu un pilnīgu norādīšanu licences/reģistrācijas iesniegumā un ikgadējos pārskatos. Vadlīnijas (versija 2) aktualizētas 20.11.2020., lai nodrošinātu vienotu pieeju e-pakalpojumu lietošanā radiācijas drošības jomā un klasifikatora izmantošanā jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma norādīšanai!