Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta mērķis ir pilnveidot e-pakalpojumu "Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, saskaņā ar Eiropas regulās noteiktajām prasībām un nodrošināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir ieviest principu "Konsultē vispirms!", izglītojot un informējot esošos  un potenciālo komersantus par normatīvo aktu prasībām un praksi vides jomā transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai. Projekta uzdevumi 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes stiprināšanu radiācijas drošības jautājumos, veicot apmācību radiācijas drošības jautājumos medicīnas jomā, un nodrošināt ar informatīvajiem materiāliem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir celt Valsts vides dienesta pakalpojumu vērtību, tādēļ tiek plānots pētījums, lai noskaidrotu VVD pakalpojuma vērtību klientam - par sniegtā pakalpojuma atbilstību klienta vajadzībām, par klienta apmierinātību ar VVD sniegto pakalpojumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir ieviest mūsdienīgus risinājumus efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai, stiprinot vides aizsardzības kontroli. Projekta uzdevumi 1. Izstrādāt un ieviest mūsdienīgus risinājumus personāla atlasei. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir stiprināt VVD lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski. Projekta uzdevumi 1. Nodrošināt Starptautiskās atomenerģijas aģentūras reģionālā projekta RER9146 semināru Latvijā. 2. Veicināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir nodrošināt VVD uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides, t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā. Projekta uzdevumi 1. Dalība Eiropas Savienības tīkla vides tiesību aktu īstenošanai un ieviešanai (IMPEL…
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.07.2020.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD cilvēkkapitāla attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā. …