Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/42/2020 Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” Projekta mērķis Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu potenciāli piesārņojošo ķīmisko vielu identifikācijas procedūru,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/45/2020 Īstenotājs Vides Fakti Projekta mērķis Mobilās lietotnes Vides SOS funkcionalitātes izvērtēšana, uzlabošana un papildināšana, tehniskās platformas atjaunināšana, sistēmas kodola uzlabošana, sistēmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/38/2020 Īstenotājs International Transport Development Association Projekta mērķu sasniegšanai plānota sadarbību ar Valsts vides dienesta speciālistiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu situācijas analīzi un e-sistēmas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/35/2020 Īstenotājs biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Projekta mērķis sadarbībā ar VVD izstrādāt digitālus mācību līdzekļus gaisa kvalitātes pārvaldības jomā un pilnveidot VVD ekspertu un inspektoru…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/48/2020 Īstenotājs Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Projekta mērķis ir Pilnveidot Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitāti un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/33/2020 Īstenotājs biedrība “Usmas krasts” Projekta mērķis ir apmācīt sabiedriskos vides inspektorus par jauno administratīvās atbildības regulējumu un sabiedrisko inspektoru tiesībām un pienākumiem tajā, pilnveidot un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta mērķis ir pilnveidot e-pakalpojumu "Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm" speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, saskaņā ar Eiropas regulās noteiktajām prasībām un nodrošināt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir ieviest principu "Konsultē vispirms!", izglītojot un informējot esošos  un potenciālo komersantus par normatīvo aktu prasībām un praksi vides jomā transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai. Projekta uzdevumi 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes stiprināšanu radiācijas drošības jautājumos, veicot apmācību radiācijas drošības jautājumos medicīnas jomā, un nodrošināt ar informatīvajiem materiāliem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir celt Valsts vides dienesta pakalpojumu vērtību, tādēļ tiek plānots pētījums, lai noskaidrotu VVD pakalpojuma vērtību klientam - par sniegtā pakalpojuma atbilstību klienta vajadzībām, par klienta apmierinātību ar VVD sniegto pakalpojumu…