Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  15.07.2020.
  Reģ. Nr. 1-08/50/2020 2020. gada 15. jūlijā ir uzsākta sadarbības projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projektu īsteno Latvijas Medicīnas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir ieviest mūsdienīgus risinājumus efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai, stiprinot vides aizsardzības kontroli. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/22/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes…
  Statuss:
  Īstenošanā
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir stiprināt VVD lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/19/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 14 194,00 EUR.
  Statuss:
  Īstenošanā
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir nodrošināt VVD uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides, t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08-13/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums…
  Statuss:
  Īstenošanā
  15.07.2020.
  Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD cilvēkkapitāla attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā. Projekta…